Contributie

Contributie

Beste ouders/ verzorgers,

Hierbij willen wij u danken voor het gestelde vertrouwen dat uw zoon/ dochter zich heeft ingeschreven binnen onze scoutingvereniging.

Wij willen u erop wijzen dat de maandelijkse contributie is vastgesteld voor het eerste kind € 8,50 en € 8,- voor de evt. volgende kinderen uit hetzelfde gezin.

Deze contributie kunt u maandelijks overmaken naar rekening:

Rabobank: NL69RABO011.99.14.093 t.n.v. Stichting Scoutinggroep o.v.v.

Contributie “naam” “maand”

Uitschrijven van uw zoon/dochter kan per email: marcel@scouting-amicus.nl

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, voor vragen kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende,

Met vriendelijke groeten,

Marcel van der Meer

Scouting Amicus