Groepsontwikkeling

Scouting Amicus is bezig met een nieuw traject groepsontwikkeling, de vorige was van 2014. Dat wil zeggen dat we als scouting kritisch naar ons zelf kijken, maar ook willen weten wat jeugdleden en ouders/verzorgers van Scouting Amicus vinden. In 2014 heeft dit geleid tot veel actiepunten die we als scouting hebben gerealiseerd.

We hebben nu samen met Scouting Nederland twee vragenlijst opgesteld, één voor stafleiding, bestuur en vrijwilligers en één voor jeugdleden en ouders/verzorgers. Deze vragenlijsten zijn verspreid via mail met de vraag deze in te vullen en terug te sturen.

De uitkomsten van deze vragenlijsten gaan we verzamelen en goed bekijken. De uitkomsten zullen leiden tot verbeterpunten die we zullen oppakken. Jullie mening telt dus!! Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Voorzitter Ralph Vermeere

Your comment